Czech Hallyu Wave


Napsat komentář

Pravidla a přihlášky pro K-POP Contest 2017

K-POP Contest je každoroční pěvecká a taneční soutěž v korejském popu. Jedná se o jedinou soutěž v České republice, která předchází celosvětovému finále K-POP World Festival. Historie soutěže sahá do roku 2011, kdy se zúčastnilo 200 diváků. V současnosti se návštěvnost vyšplhala na přibližně 1000 diváků. Každý rok nabízí K-POP Contest nejen netradiční zábavu pro všechny diváky, ale také postup soutěžících do velkolepého světového finále v Koreji.

 • Do K-POP Contestu 2017 budou odbornou porotou vybíráni finalisté ze všech řádně přihlášených soutěžících, kteří se zúčastní předem vyhlášených výběrových předkol. (Brněnské předkolo se letos uskuteční v rámci AnimeFestu a to 20. Května. Pražské předkolo se uskuteční 27. Května v divadle Dobeška. Přesné  časy, detaily a další informace o jednotlivých předkolech zveřejníme během následujícího týdne) 
 • Každý, kdo se přihlásí do K-POP Contestu 2017 musí být občanem České Republiky nebo mít přechodný či trvalý pobyt na území ČR a doložit jej průkazem totožnosti, případně dokladem o pobytu. (Součástí přihlášky bude kopie, sken či fotografie dokladu, ze kterého bude jeden z těchto faktů jasně znám).
 • Soutěže se nesmí účastnit skupiny a interpreti, kteří v předchozích ročnících zvítězili a odcestovali na finále v Changwonu.  Tzn., že ti, kteří jako finalisté do Koreje necestovali, mohou se zúčastnit opakovaně.
 • Zároveň se soutěže nesmí účastnit občané korejské národnosti.
 • V K-POP Contestu 2017 se bude soutěžit ve dvou kategoriích:

ZPĚV: V této kategorii je hlavním kritériem hodnocení ZPĚV, vedlejšími, ale podstatnými kritérii jsou: korejská výslovnost, vizuální provedení a kostýmy, celkové působení, sympatie. Do této kategorie se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak skupiny.)

PERFORMANCE: V této kategorii je hlavním kritériem TANEC, vedlejšími, ale podstatnými kritérii jsou: vizuální provedení a kostýmy, zpěv a korejská výslovnost, celkové působení, sympatie. Do této kategorie se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak skupiny. V případě českého finále může zpívat libovolný počet členů skupiny. Pro postup do Koreje může být později požadována videonahrávka, na níž při vystoupení zpívají všichni členové skupiny. Délka zpěvu při vystoupení v kategorii performance musí být nejméně 30 vteřin.

 • Interpreti (v jiném uskupení) se mohou účastnit v obou kategoriích. To znamená, že jako jednotlivec nemůžete vystoupit ve zpěvu i v performance zvláště, ale například můžete jako jednotlivec zpívat a zároveň být členem uskupení kategorie performance. Taktéž můžete být členem jednoho pěveckého uskupení a zároveň členem jednoho performance uskupení (tato uskupení se musí složením členů lišit)
 • Pro finále K-POP Contestu může skladba obsahovat mix maximálně dvou písní a maximální délka vystoupení je 3 minuty a 30 vteřin.

Podmínky a pravidla pro přihlášení do předkol K-POP Contestu 2017:

 • Přihláška se stane platnou kladnou odpovědí ze strany CZHW a obdržením pořadového čísla soutěžícího. Bez odpovědi a pořadového čísla nejste přihlášeni. (Berte prosím na vědomí, že odpověď ze strany CZHW nebude okamžitá. Pokud však odpověď nedorazí do sedmi  dnů, kontaktujte tedy CZHW a informujte se, zda e-mail obdrželi nebo ne).
 • Přihlášku naleznete ke stažení po přečtení pravidel.
 • Již při předkolech je nutné zpívat korejsky, na písničky od K-POP interpretů.
 • Do předkol je zapotřebí připravit si minimálně dvou minutové a maximálně pětiminutové vystoupení.
 • V případě skupin je možné, aby se na předkolo dostavili její zástupci – minimálně však polovina skupiny a v případě nedostavení se kompletní sestavy je nutné zaslat video s vystoupením celé sestavy a se stejným číslem, jaké bude předváděno na předkole (více informací o zaslání videozáznamu obdržíte po zaslání přihlášky).
 • Veškeré podrobnosti o předkolech (přesné místo konání, čas, kdy se mají soutěžící dostavit a průběh celého konání výběrů v předkolech, obdrží každý přihlášený jednotlivec či zástupce (leader) skupiny včas, a to e-mailovou formou.
 • Věková účast není omezena. Na předkola není nutné povolení od rodičů (na finále bude vyžadováno u všech mladších 18-ti let).
 • Přihlášením do předkol souhlasíte s případnou přítomností fotoaparátů, kamer a médií a souhlasíte, že s pořízenými a záznamy může sdružení CZHW a média dále nakládat.
 • Přihlášením také souhlasíte s účastí publika.
 • Za případné úrazy a újmy v prostorách akcí společnost Czech Hallyu Wave nenese zodpovědnost.

Přihlášky: 
Dbejte prosím na zachování formátu přihlášky. Nahlédnutí správného formátu uvádíme zde: JEDNOTLIVCI nebo SKUPINA. V případě nevyplnění kompletních údajů přihlášek a nezachování formátu Vám budou přihlášky zaslány zpět.
Soubor s přihláškou pojmenujte podle názvu skupiny nebo jména (přezdívky) interpreta. 

Přihlášky můžete zasílat do půlnoci 18. května 2017. 

Přihláška pro jednotlivce ke stažení ZDE
Přihláška pro skupiny ke stažení ZDE

Přihlášky zasílejte na: CzechHallyuWave@gmail.com a do předmětu uveďte: Přihláška/Název skupiny (Nebo jméno či přezdívka jednotlivce)

Společnost Czech Hallyu Wave si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel kdykoliv před i v průběhu trvání soutěže.

Nárok na získání výhry není možné soudně vymáhat.

Reklamy


komentáře 2

Přihlaste se do K-POP Contestu 2016

Chcete i Vy letět do Koreje a reprezentovat Českou republiku v korejském popu? Pak je třeba zvítězit v českém finále. I letos se ale může finále zúčastnit omezený počet interpretů. Tradičně se tedy uskuteční výběrová talentová předkola, na kterých se rozhodne, kdo z vás postoupí dál a bude mít šanci dobýt svět. Celý příspěvek


komentáře 4

Přednášky Hallyu Wave Event 2015

Připojte se k nám do týmu přednášejících a pojďte přednášet na Hallyu Wave Event 2015!

Máte zkušenosti s přednášením a nebojíte se vystupování před lidmi? Jste nejen kpop fanoušek, ale zajímáte se i o jiné věci (filmy, dramata, jídlo, korejské počítačové či jiné hry… je toho více než dost) přihlašte se!

Co pro to musíte udělat? Pošlete email s názvem přednášky a summary na danou přednášku, či jak byste přednášku vedli -> do předmětu emailu uveďte PŘEDNÁŠKA/Název přednášky (bez tohoto bude váš email neplatný) na subrtova.aneta@gmail.com

A jako přednášející máte vstup na první den Eventu zdarma.

Čas máte do konce dubna (či podle počtu přihlášených)

 


Napsat komentář

Přihlášení do předkol pro K-POP Contest 2015

V letošním roce se o počtu finalistů rozhodne až podle počtu přihlášených na předkola a podle úspěšných postupů. Maximální počet postupujících bude 16. Pokud bude v obou kategoriích dostatečný počet přihlášených, do K-POP Contestu postoupí 8 soutěžících v kategorii Performance a 8 soutěžících v kategorii Zpěv.

Předkola se budou konat v Brně (24. 5. 2015, přesné místo a čas bude dodáno na e-mail přihlášeným) a v Praze (17. 5. 2015, přesné místo a čas bude dodáno na e-mail přihlášeným). Do předkol budete pozváni na základě zaslání vyplněné přihlášky.

Než se rozhodnete zaslat přihlášku, přečtěte si PRAVIDLA pro K-POP Contest 2015 a přesvědčte se, že je vám vše jasné jak v pravidlech, tak v položkách přihlášky.

Pokud jste si jisti, že pravidlům rozumíte a souhlasíte s nimi, můžete vyplnit přihlášku, kterou naleznete ke stažení zde:

Pro samostatné soutěžící: Přihláška-jednotlivci
Pro skupiny: Přihláška-skupiny

Přihlášky jsou ve formátu “Dokument Word,” který by měl otevřít každý.

Přihlášky je možné zasílat DO 13.5. 2015

JAK PŘIHLÁŠKY ZASLAT?

Přihlášku můžete odeslat e-mailem, plně vyplněnou na: CzechHallyuWave@gmail.com.
Do předmětu vždy uveďte:
Jednotlivci: PŘIHLÁŠKA/JMÉNO A PŘÍJMENÍ/STAGE JMÉNO (pokud nemáte stage jméno, může být vynecháno)
Skupiny: PŘIHLÁŠKA/NÁZEV SKUPINY/JMÉNO A PŘÍJMENÍ LEADERA

 

 

 


1 komentář

Pravidla pro K-POP Contest 2015

Pravidla pro K-POP Contest 2015

 •  Do K-POP Contestu 2015 budou odbornou porotou vybíráni finalisté ze všech řádně přihlášených soutěžících, kteří se zúčastní předem vyhlášených výběrových předkol. (Termíny předkol a pravidla zasílání přihlášek do předkol budou upřesněna v samostatném příspěvku)
 • Každý, kdo se přihlásí do K-POP Contestu 2015 musí být občanem České Republiky nebo mít přechodný či trvalý pobyt na území ČR a doložit jej průkazem totožnosti, případně dokladem o pobytu. (součástí přihlášky bude kopie, sken či fotografie dokladu, ze kterého bude jeden z těchto faktů jasně znám).
 • Soutěže se nesmí účastnit vítězové (1. místo) všech předchozích ročníků, obou kategorií, v případě vítězných skupin ani jejich členové jednotlivě.
 • Zároveň se soutěže nesmí účastnit občané korejské národnosti či dlouhodobě – tedy více než jeden rok – žijící na území Korejské republiky.
 • V K-POP Contestu 2015 se bude soutěžit ve dvou kategoriích:

1) ZPĚV (V této kategorii je hlavním kritériem hodnocení ZPĚV, vedlejším kritériem je celkové působení, aneb X-faktor. Do této kategorie se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak skupiny. V případě skupin vystupujících v kategorii zpěv je nutné, aby zpívali všichni členové skupiny. Soutěžící v této kategorii mohou i tancovat, ovšem zpěv a tanec musí být dohromady – není možné vystoupení rozdělit na statické části se zpěvem a poté pouze taneční části, zatímco pouze statické celé vystoupení se zpěvem je povoleno)

2) PERFORMANCE (V této kategorii je hlavním kritériem TANEC, na druhém místě ZPĚV a vedlejším kritériem je celkové působení, aneb X-faktor. Do této kategorie se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak skupiny. V případě skupin nemusí zpívat celá skupina – stačí libovolný počet zvolených členů. Není však povoleno rozdělit vystoupení čistě na statickou pěveckou část a tanec zvlášť. Délka zpěvu při Performance vystoupení musí být nejméně 30 vteřin.

Podmínky a pravidla pro přihlášení do předkol K-POP Contestu 2015:

 • Přihláška se stane platnou kladnou odpovědí ze strany CZHW a obdržením pořadového čísla soutěžícího. Bez odpovědi a pořadového čísla nejste přihlášeni. (Berte prosím na vědomí, že odpověď ze strany CZHW nebude okamžitá. Pokud však odpověď nedorazí do pěti pracovních dnů, s největší pravděpodobností e-mail nedorazil, kontaktujte tedy CZHW jinou cestou a informujte se, zda e-mail obdrželi nebo ne).
 • Již při předkolech je nutné zpívat korejsky, na písničky od K-POP interpretů.
 • Do předkol je zapotřebí připravit si minimálně tří minutové vystoupení. Může se však stát, že porotě bude stačit kratší doba. Naopak, porota může pro podporu jejich rozhodnutí požádat o zopakování nebo předvedení dalšího připraveného čísla.
 • V případě skupin je možné, aby se na předkolo dostavili její zástupci – minimálně však polovina skupiny a v případě nedostavení se kompletní sestavy je nutné zaslat video s vystoupením celé sestavy a se stejným číslem, jaké bude předváděno na předkole (více informací o zaslání videozáznamu obdržíte po zaslání přihlášky).
 • Veškeré podrobnosti o předkolech (přesné místo konání, čas, kdy se mají soutěžící dostavit a průběh celého konání výběrů v předkolech, obdrží každý přihlášený jednotlivec či zástupce (leader) skupiny včas, a to e-mailovou formou.
 • Věková účast není omezena. Na předkola není nutné povolení od rodičů (ve finále bude vyžadováno u všech mladších 18ti let).
 • Přihlášením do předkol souhlasíte s případnou přítomností fotografů, kamer a možný médií a souhlasíte, že s pořízenými fotografiemi a záznamy může sdružení CZHW dále zacházet (videozáznamy budou použity pro konečné hodnocení a výběr postupujících. Videozáznamy mohou být použity pro propagační sestřih, stejně tak je možné prezentovat fotografie. V případě přítomnosti médií může daný mediální subjekt zveřejňovat své vlastní pořízené záznamy i fotografie.
 • Na předkola můžete přijít s doprovodem, předkola však nejsou otevřena pro veřejnost. Během vystoupení může být v místnosti pouze doprovod, schválený vystupujícím účastníkem předkol.


Napsat komentář

Spouštíme předběžné přihlášky do K-POP Contestu 2014!

Nový rok je sice teprve v prvním měsíci, ale už teď vidíme, jak čas letí a v podstatě se dá říct, že i náš letní Contest je téměř za dveřmi. A abychom mohli rozjet Contest, je zapotřebí zjistit od vás pár informací. V první řadě se tedy dnes bude jednat o plánování předkol. Předkola budou naplánována pravděpodobně dvě (při účasti podobné jako loni) až tři (při vyšší účasti).
Ta správná místa pro pořádání předkol se nám však nepodaří najít, dokud nebudeme vědět, jakým městům byste dali přednost a kolik vás – soutěžících, bude.

Stejně jako loni tedy dnešním dem otevíráme možnost předběžných přihlášek. Tyto přihlášky nejsou závazné, nicméně jsou pro nás velmi důležité, a tak vás prosíme, pokud máte v plánu přihlásit se do letošního Contestu, obětujte minutu svého času na vyplnění této předběžné přihlášky. Podle informací, které potom z přihlášek nasbíráme, se budeme dále zařizovat a finálně se rozhodneme, kolik předkol bude a na jakém místě.

Pokud máte skupinu, domluvte se a napište nám pouze jeden e-mail za celou skupinu.
Jak má tedy přihláška vypadat?
Na naši e-mailovou adresu (CzechHallyuWave@gmail.com) nám zašlete následující informace:

Jednotlivec:
Předmět: Předběžná přihláška
Jméno:
Prioritní město pro předkolo:
Alternativní město pro předkolo:

Skupina:
Předmět: Předběžná přihláška
Název skupiny:
Počet členů:
Prioritní město pro předkolo:
Alternativní město pro předkolo:

Co jednotlivé věci znamenají? Předmět „Předběžná přihláška“ uveďte do předmětu e-mailu. Ulehčíte nám tak orientaci v přijatých přihláškách. Jméno je jasné. Je na vás, zda napíšete své stage jméno nebo pravé jméno. Nejedná se o finální přihlášku, pouze o orientační údaj, který nikde nebude zveřejněný. Totéž platí pro název skupiny. Pokud si nejste jistí, jak se vaše skupina bude jmenovat, můžete napsat jakýkoliv pracovní název.
Počet členů u skupin bychom rádi věděli alespoň orientačně a to proto, že potřebujeme zajistit , aby se všichni účastníci předkol vešli do případné „čekací místnosti“. Napište nám prosím počet členů, jaký byste rádi, aby vaše skupina měla, i v případě, že některé členy stále sháníte.
Prioritní a alternativní město pro předkolo:
Možná města pro pořádání předkol vypisuji zde:

Praha
Brno
Ostrava
Olomouc
Hradec Králové
České Budějovice

Předkola ale nebudou ve všech těchto městech! Abychom co nejlépe vybrali dvě až tři místa, potřebujeme od vás tedy vědět, jaké město z těchto šesti by pro vás bylo nejpřijatelnější a jaké by bylo na druhém místě.

Prosím, vždy vyplňte obě města! Jedině tak se nám podaří zajistit ty nejvhodnější místa.

Do kdy předběžné přihlášky posílat? Od dnešního dne máte přesně dva týdny, to znamená, že se předběžné přihlášky mohou posílat do třetího února 2014. Čím dříve ale přihlášky zašlete, tím dříve uvidíme, o jaká místa je přednostní zájem, tím dříve budeme moci začít jednat a tím dříve bude možné vyhlásit oficiální předkola letošního Contestu.
Nečekejte na potvrzení předběžné přihlášky. Data si zaznamenáme bez odpovědi. Jakmile se spustí příjem oficiálních přihlášek, budete poté na základě předběžné přihlášky informování na e-mail, ze kterého jste předběžnou přihlášku posílali.

FAQ:
Kdy předkola budou? Jaké budou prostory? Podmínky? Velikosti taneční plochy? Mikrofony?
Tyto informace nám samozřejmě nejsou přesně známy. Až v momentě, kdy budou vybraná města, bude možné oslovit ty nejvhodnější prostory a jejich volným datům se přizpůsobit. Stejně jako loni bychom však předkola rádi uspořádali v dubnu až v květnu a samozřejmě platí, že uděláme maximum pro to, aby byly podmínky ideální (velikost taneční plochy apod.) a ve všech městech stejné nebo alespoň velmi podobné.

Nestyďte se a neváhejte předběžnou přihlášku poslat. Zatím jde stále o orientační údaj a ničemu se jejím posláním nevážete. Přesto bychom ale rádi požádali, abyste neposílali přihlášky jen tak pro legraci. Čím pravděpodobnější informace v předběžných přihláškách budou, tím příjemnější pro nás pro všechny bude celý průběh předkol.

Děkujeme za váš zájem o účast na K-POP Contestu 2014!


komentářů 7

Přihlášky do K-pop Contestu 2013

Každý, kdo se chce zúčastnit K-pop Contestu 2013, musí projít výběrem přes předkola. Do předkol budete pozváni na základě zaslání/odevzdání vyplněné přihlášky.

Než se rozhodnete zaslat přihlášku, přečtěte si PRAVIDLA pro předkola.

Pokud jste si jisti, že pravidlům rozumíte a souhlasíte s nimi, můžete vyplnit přihlášku, kterou naleznete ke stažení zde:
Pro samostatné soutěžící: Přihláška-jednotlivci
Pro skupiny: Přihláška-skupiny

Přihlášky jsou ve formátu „Dokument Word,“ který by měl otevřít každý.

Přihlášky je možné zasílat DO 10.4. 2013

JAK PŘIHLÁŠKY ZASLAT/ODEVZDAT?

Přihlášku můžete odeslat e-mailem, plně vyplněnou na: CzechHallyuWave@gmail.com.
Do předmětu vždy uveďte:
Jednotlivci: PŘIHLÁŠKA/JMÉNO A PŘÍJMENÍ/STAGE JMÉNO (pokud nemáte stage jméno, může být vynecháno)
Skupiny: PŘIHLÁŠKA/NÁZEV SKUPINY/JMÉNO A PŘÍJMENÍ LEADERA

Nebo můžete přihlášku přijít vyplnit (nebo už jen přinést vytisknutou a vyplněnou) do kanceláře CZHW, pouze v určené hodiny, kdy jsme přítomni, které se dozvíte na našem facebooku.