Hallyu Wave event 2013 – Stručný report a zpětná vazba

A je to za námi. 10. A 11. Srpna se odehrál dlouho očekávaný a plánovaný víkend – Hallyu Wave Event & K-POP Contest 2013 a my vám přinášíme z každého dne akce podrobnější report. A proč že se s reportem ozýváme až tolik pozdě? Abychom nenudili všechny, kteří se akce zúčastnili pouhou rekapitulací, rozhodli jsme se, že reporty spojíme s reakcemi na vámi vyplněné zpětné vazby.

Podívejme se nyní společně na report a zpětnou vazbu z prvního dne, soboty, 10. Srpna 2013:

Základní škola U svatého Štěpána
Základní škola U svatého Štěpána

Hallyu Wave Event 2013 – už od brzkých ranních hodin se začali organizátoři a dobrovolníci postupně scházet v základní škole U svatého Štěpána, kde se letošní ročník akce odehrál. Bylo zapotřebí zkontrolovat přípravu z předchozího dne, ověřit techniku, doladit výzdobu plakáty, které jsme přinesli buď ze svých domovů anebo které nám byly zapůjčeny některými ochotnými z vás (děkujeme!) a také rozmístit branding našeho generálního sponzora akce, společnosti KIA.

Prostory hřiště
Prostory hřiště

Když se blížila devátá hodina, tedy čas, kdy se měla škola otevřít, venku se začaly hromadit hloučky fanoušku korejské (převážně moderní) kultury, dostavil se na místo i štáb korejské televize KBS  a uvnitř školy vrcholily přípravy. S menším zpožděním se nakonec dveře školy otevřely a všichni čekající se postupně dostávali dovnitř. Abychom mohly všechny přivítat a stručně je obeznámit s plánem dne, až do zahájení bylo zpřístupněno pouze hřiště. Přesto, že se škola otevřela o něco později, než bylo v plánu, vše se nakonec stihlo a po krátkém úvodu a zahájení organizátorkami se zpřístupnila horní patra, kde se nacházely třídy s přednáškami i volná zábavní třída, kde bylo možné zúčastnit se soutěže v kreslení či si jen tak odpočinout od programu.

Před zahájením
Před zahájením

Po celou dobu přednášek bylo samozřejmě k dispozici i hřiště, s drobným stánkem s občerstvením společnosti FEME. Počasí nám krásně vyšlo a tak bylo hřiště jistě nejen příjemným místem pro nadýchání se čerstvého vzduchu. Ve 14:45 se pak hřištěm rozezněly tóny písniček One Shot (B.A.P.), I Got a Boy (SNSD) a MAMA (EXO). Šlo o tři písničky, které se odhlasovaly na facebookové stránce skupiny O.M.G. ( loňských vítězek nejen K-POP Contestu 2012, ale také celého K-POP World Festivalu 2012), jejíž členky poté učily zájemce tyto taneční choreografie.

Na konci dne se mělo konat vyhlášení kvízu a soutěže v kreslení, ale protože velká většina zúčastněných se již postupně během dne trousila do svých domovů, hotelů či ubytoven, vyhlašování se přesunulo až na další den.

Pojďme si nyní shrnout vaše dojmy!

Štáb KBS
Štáb KBS

Z celkem 68 hlasů, které se rozhodly oznámkovat náš Event, bylo 36 z vás spokojených a označilo akci za skvělou. 29 z vás by potom uvítalo nějaké to zlepšení a označili akci spíše neutrálně, jako ucházející, zatímco pouhé tři hlasy daly najevo svou nespokojenost s označením naší akce za špatnou.
Za celý tým CZHW, dobrovolníky a všechny, kteří se na Eventu jakkoliv podíleli, vám tímto děkujeme za pro nás rozhodně pozitivní hodnocení a slibujeme, že budeme dělat vše pro to, aby procento vaší spokojenosti dále narůstalo.

Vybrali jsme nyní ty nejvíce se opakující zmínky, které jste psali v celkovém hodnocení prvního dne, a právě díky těmto informacím máme již nyní plné bloky poznámek. Na co tedy již příště nezapomeneme? Co bude rozhodně jinak a co se zcela napravit nedá?

Tradiční hra Yut - pan Uhnák
Tradiční hra Yut – pan Uhnák

–          Vaše poznámka: Krátké pauzy mezi přednáškami
–          Vyjádření organizátorů: Vzhledem k tomu, že se pětiminutové pauzy zdály dle zpětné vazby krátké opravdu více lidem, rozhodně se nad jejich délkou zamyslíme a pro příští rok je zde reálná možnost nejméně zdvojnásobení (10 minut)

–          Vaše poznámka: Chybělo více všeobecných (NE-K-POPových) přednášek, také přednášku o Hallyu Wave
–          Vyjádření organizátorů: Jsme více než rády, že mnoho z vás projevilo zájem i o jiné aspekty korejské kultury, než je K-POP a že byste uvítali více všeobecných přednášek. Za nás rozhodně musíme jen souhlasit a určitě věřte, že už se nám plní celé stránky návrhů, co vše by se do přednášek dalo pro příští rok zahrnout.
Co se týče přednášky o Hallyu Wave, jistě se nad ní zamyslíme a pokud už by to nebyla přednáška jako taková, při nejmenším na podrobnější představení celého sdružení i našich projektů se určitě můžete těšit.

–          Vaše poznámka: Do zábavní třídy více programu, například hry z korejských shows a podobně/ Celkově více aktivit
–          Vyjádření organizátorů: Hry z shows jsme měli v zábavní třídě v loňském roce, bohužel o ně byl velmi malý zájem, proto jsme letos nechali program ve třídě volný. Pro příště ale jistě zapojíme moderovaný i volný zábavný program po celou dobu akce, abyste se mezi přednáškami mohli lépe odreagovat. Rozhodně se budeme řídit i vašimi nápady v otázce „Co byste na prvním dni uvítali příště?“ kde se setkalo mnoho zajímavých nápadů, jako karaoke, DDR, hudební kvízy – poznávání a podobné aktivity, nad kterými se jistě zamyslíme. 

–          Vaše poznámka: Stánek s K-POP Věcmi
–          Vyjádření organizátorů: I letos byl stánek plánovaný, nicméně šlo o spojení s projektem, který se nestihl včas realizovat. Je ale stoprocentní, že příští rok bude možné na Eventu nakoupit 😉

–          Vaše poznámka: Špatná orientace mezi třídami, označení, příliš velká škola
–          Vyjádření organizátorů: S označením tříd jsme se do příštích let rozhodně ponaučily. Přesto, že bylo značení rozlepeno po celé škole, nebylo dostatečně jasné a výrazné. Pro příští ročníky jsou rozhodně v plánu podrobné plánky celého místa. S orientací ve škole samozřejmě souvisí také výběr školy jako takové. Na základě vašeho zhodnocení nepřehlednosti a zbytečné velikosti letošní školy budeme shánět pro příští rok školu pokud možno vhodnější, s dostatkem použitelných tříd ideálně v jednom patře, aby nebylo nutné neustálé pobíhání po schodech. Jako velké plus pak bylo zhodnoceno hřiště, které bylo k dispozici. Proto podobný prostor bude hrát roli i při hledání školy na příští rok. 

–          Vaše poznámka: Velké plus, že byla škola v centru
–          Vyjádření organizátorů: Moc rádi bychom i do příštích ročníků dodrželi dobrou dostupnost školy, ve které se akce bude konat. Záleží ovšem na výše zmiňovaných aspektech, které budeme u školy pro příští rok požadovat.

–          Vaše poznámka: Bylo by lepší dělat akci na více dní, tím se i zabrání překrývání přednášek
–          Vyjádření organizátorů: S více denní akcí prozatím nepočítáme. Sice ji nevylučujeme, ale s největší pravděpodobností budou přednášky i v budoucnu pouze jednodenní. Bohužel není možné zajistit, aby se přednášky nepřekrývaly

–          Vaše poznámka: Kvíz se nerozdával u vstupu!
–          Vyjádření organizátorů: Ano, toto byla čistě naše chyba. Přiznáváme, že jsme při chystání na kvízy zapomněli. Později jsme se je snažili rozdat co nejvíce lidem a posunuli jsme čas odevzdávání. Mrzí nás, že pak bylo vše poněkud zmatečnější a rozhodně to příští rok již nedopustíme.

–          Vaše poznámka: Chybělo slíbené vyhlášení, zbytečně jsme čekali
–          Vyjádření organizátorů: Ano, vyhlášení se první den nekonalo, protože drtivá většina z účastníků se v době ještě před vyhlášením již pomalu vytrácela z prostor. Samy jsme poměrně dlouho přemýšlely, jak tento problém vyřešíme, proto se omlouváme všem, kteří zbytečně dlouho na vyhlášení čekali, jen abychom jim nakonec oznámili, že se nekoná. Tímto celkové ukončení akce vyšumělo do ztracena a působilo poměrně neúplně, což bude v příštím roce podchyceno moderovaným programem. 

–          Vaše poznámka: Taneční workshop byl dobré zpestření
–          Vyjádření organizátorů: Jsme moc rádi, že se vám workshop zamlouval a děvčata z O.M.G. jistě zaslouží pochvalu. Tančení workshop se teď už určitě stane pevnou součástí našeho Eventu a v příštím ročníku se můžete při workshopu těšit například na nacvičování flashmobu.

Děvčata z O.M.G. a automobil generálního sponzora akce KIA
Děvčata z O.M.G. a automobil generálního sponzora akce KIA

Shrňme si nyní, jaké přednášky se vám nejvíce zamlouvaly!

V dotazníku pro zpětnou vazbu jste mohli ohodnotit kvalitu každé přednášky a slovně se k ní vyjádřit. Nyní procentuálně vypíšeme přednášky, které vám připadaly nejkvalitnější a pokud jste byli přednášející, jistě se koukněte na poznámky u přednášek. Je totiž možné, že se na vás pěla chvála 😉

Pozorní posluchači při přednáškách
Pozorní posluchači při přednáškách

(Uvedeme pouze 10 nejlépe hodnocených přednášek)

1. SUPER JUNIOR
– Nejvíce a nejlépe hodnocenou přednáškou podle vás všech byla právě přednáška o Super Junior. Přednášku vedly Seli a Anett. Holkám jste potom vzkazovali například to, že se dobře poslouchají, že vědí, o čem mluví a že měly přednášku perfektně připravenou a informovala vás o dosti nových věcech. (Holky děkují :))

2. SHINEE
– Podle vašeho hodnocení na druhé místo patří přednáška o SHINee, vedená Evie-chan. U této přednášky jste vyzdvihovali její zábavnost, podařené obrázky a gify a dárečky, které holky rozdávaly.

3. INFINITE
– Přednášku o Infinite měla na starosti Monča Vvip a většina z vás se shodla na tom, že Monča ví, o čem mluví.  Přednášku jste označovali za vtipnou i naučnou a dokázala přilákat pro Infinite i nové fanoušky. Přednáška byla důkladně připravená.

4. B.A.P.
– Tuto přednášku měla na starosti Jong Eobie. Velice jste chválili ji i ostatní z Bad Bunnies například za to, že na této přednášce jste si připadali skoro tak, jakoby přednášeli samotní B.A.P.

5. RAIN
– Raina si vzala letos na starosti Babu a přes dosti nízké publikum se díky vašemu hodnocení přednáška dostala mezi oblíbené. Babu vzkazujete, že je znát, že má Raina prokouknutého, přednáška podle vás byla zajímavá, zábavná a informativní (Babu mnohokrát děkuje :))

6. BTOB
– Šestou příčku v oblíbenosti získali BTOB. Přednáška vedená Katy Chan. Podle vás se na přednášce podařilo vytvořit příjemnou atmosféru, přednáška byla zajímavá a originální.

7. LED APPLE
Přednášku o Led Apple vedla Nekobejb, na přednášce vás zaujaly nejen informace a videa, ale také připravená soutěž.

8. MÓDA
– Tuto přednášku si vzala pod křídla Shini a vzhledem k tomu, že se jednalo o jednu z přednášek, které bylo nutné nahradit na poslední chvíli, ji k umístění do top 10 hodnocených rozhodně gratulujeme a za vás Shini vzkazujeme, že rozhodně ví, o čem mluví. Jen tak dál!

9. VŠEOBECNĚ O KOREJI
– Všeobecné vyprávění o Koreji od pana Uhnáka si také mnoho z vás vychvalovalo.  Panu Uhnákovi jste vzkazovali, že byste ho mohli poslouchat celé dny a přednáška pro vás byla zajímavá proto, že byla tvořená z vlastních zkušeností a pocitů.

10. ŽIVOT K-STARS
– Přednášku o životě korejských hvězd měla na starosti Anett opět se Seli. Právě jim potom vzkazujete, že přednášku vedly vtipně a dozvěděli jste se i nové věci.

(Pokud jste přednášející a zajímala by vás kompletní zpětná vazba na Vaši přednášku – hodnocení kvality + případné slovní ohodnocení, napište mi na sedlackova.babu@gmail.com název Vaši přednášky a přezdívku, pod jakou jste přednášku vedli, veškerou zpětnou vazbu vám ráda zašlu)

Pan Uhnák, tradiční hra Yut
Pan Uhnák, tradiční hra Yut

 

WORKSHOP O.M.G.
– Vzhledem k tomu, že taneční workshop byl zcela odlišnou „přednáškou“ než ty ostatní, zaslouží si tedy vlastní zhodnocení. Vesměs se vám workshop líbil a děvčatům z O.M.G. někteří z vás vzkazují, že by si rozhodně měly založit vlastní taneční školu. Workshop podle vás byl příjemným zpestřením celého dne, kde byla možnost se vyblbnout a nadýchat se čerstvého vzduchu.  Jediné, co vám chybělo, byl sál se zrcadly, což je pochopitelné, pro výuku tance, nicméně nebyla to hlavní náplň celého dne a proto ani do příštích ročníků nebude zajištění zrcadel prioritou.

Taneční workshop O.M.G.
Taneční workshop O.M.G.
Taneční workshop O.M.G.
Taneční workshop O.M.G.

ZÁVĚR
Přednáškový den máte rádi hlavně z důvodu možnosti sblížit se s ostatními fanoušky stejné kultury, setkat se s přáteli z různých koutů České (i Slovenské) republiky a potom samozřejmě kvůli informacím, které se na přednáškách dozvíte. Jsme rádi, že tuto akci mnoho z vás považuje právě za ideální možnost sblížení se s ostatními, což byl vlastně jeden z hlavních účelů jejího vzniku.

A jak to vypadá s účastí v příštích ročnících? Z 83 odpovědí na otázku, s jakou pravděpodobností se akce zúčastníte i v příštím roce, odpovědělo 44 z vás, že 100%. 12 odpovědí poté svou účast potvrdilo na 75%, 16 odpovědí na 50% a 9 z vás se dostaví pouze, pokud se v programu objeví něco nového, co vás zaujme. Jeden hlas poté uvažuje nad účastí pouze z 25% a poslední hlas se nezúčastní vůbec.

Většina z vás se tedy na akci ukáže i za rok. Za vaši přízeň mnohokrát děkujeme, těšíme se na vás na Hallyu Wave Eventu 2014 a věříme, že díky vašim nápadům bude mít akce rozhodně co nabídnout!

Za zpětnou vazbu děkuje celý tým Czech Hallyu Wave i Elegance in Detail

Generální partner akce - KIA
Generální partner akce – KIA

Více fotografií naleznete ZDE. za fotografie děkujeme Terez Lukešové a Lea Fox

1 komentář: „Hallyu Wave event 2013 – Stručný report a zpětná vazba

  1. Uiiii bože jsem tak strašně moc poctěná že se to lidem líbilo….čekala jsem že budu spíše na druhém konci tech nejhorších přednášek jelikož to byla má první…moc všem děkuju a velmi mě těší že se vám to líbolo!!!!

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s